6 listopada 2021 r. (sobota) godz. 19.00

Grzegorz Bednarski, Stanisław Białogłowicz, Tadeusz Boruta, Łukasz Gil, Grzegorz Gwiazda, Alicja Habisiak-Matczak, Urszula Klechta, Judyta Krasińska-Darnowska, Tadeusz Siara, Krzysztof Skórczewski, Stanisław Sobolewski, Jan Szmatloch, Aleksandra Telka-Budka, Maciej Zychowicz

„Grafika, malarstwo, rzeźba”

wernisaż wystawy

Galeria ECK LOGOS, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22

Grzegorz Bednarski

Malarz związany z nurtem tzw. figuracji krakowskiej, rysownik, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1975-1980 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom przygotował pod kierunkiem prof. Jana Szancenbacha. Od razu po zakończeniu studiów rozpoczął pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni. W 1995 roku objął pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa. Od 1998 roku kieruje pracownią malarstwa. W latach 1981-1989 był aktywnym uczestnikiem ruchu kultury niezależnej. W swoich pracach podejmował tematykę egzystencjalno-metafizyczną. Jego dzieła z tamtego okresu były wielkoformatowe, dynamiczne i ekspresyjne.

Maluje portrety, sceny rodzajowe, martwe natury. Jego twórczość jest pełna nawiązań do tradycji hiszpańskiego malarstwa barokowego reprezentowanego przez twórców takich jak El Greco czy Francisco de Zurbaran. Artysta czerpie także inspiracje z utworów literackich, np. Boskiej komedii Dantego.

Wybrane wystawy:
2001 —  „13 obrazów z bielą w tle” — Mała Galeria Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, Nałęczów; Obrazy z cyklu Personifikacje — Galeria Pryzmat, ZPAP, Kraków
2006 —  „Grzegorz Bednarski: Piekło według Dantego”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn, Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Włoski Instytut Kultury, w Krakowie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
2007 —  „Hedonista maluje Ukrzyżowanie”, Galeria aTak, Warszawa
2010 —  „Apokalipsa”, Galeria Lipowa, Lublin
[źródło]

Stanisław Białogłowicz

Urodził się w Dukli na Podkarpaciu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studiował na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. W. Taranczewskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w 1973 roku. Jako profesor zwyczajny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi autorską pracownię malarstwa dla studentów studiów stacjonarnych i dyplomantów. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne i rysunek. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w galeriach i muzeach polskich i zagranicznych. Uczestnik ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród artystycznych, dydaktycznych i jubileuszowych. Kilkakrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium twórczego w Niemczech. Laureat prestiżowej nagrody artystycznej im. K. Ostrowskiego. W dorobku artystycznym posiada realizacje sakralne m.in.: Krzyż i witraż w Kaplicy Męczenników Polskich — Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, Apokalipsę, Kościół Parafialny w Loburg Ostbewern (Niemcy), polichromię w Kaplicy Seminaryjnej SVD księży Werbistów w Nysie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków w Opolu oraz Nyskiej Grupy Artystycznej w Nysie.
[źródło]

Tadeusz Boruta

Artysta malarz (ur. 1957 r. w Krakowie), teoretyk sztuki, prof. zw. zatrudniony na Wydz. Sztuki UR. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jego twórczość malarska sytuuje go w nurcie symbolizmu egzystencjalnego związanego z kręgiem figuracji krakowskich. Prowadzi także badania teoretyczne z zakresu ikonologii i teologii dzieła sztuki. Studiował malarstwo w krakowskiej ASP (dyplom w 1983). W latach 80. jeden z głównych twórców Ruchu Kultury Niezależnej.

Prezentował swoje obrazy na 69 wystawach indywidualnych i ok. 300 zbiorowych w galeriach takich jak: Martin-Gropius-Bau w Berlinie (1996), Schirn Kunsthalle we Frankfurcie n/Menem (2000), Muzeum Narodowe we Wrocławiu (2005/6, 2007), Muzeum Narodowe w Warszawie (1994), Muzeum Narodowe w Krakowie (1991, 1994, 1999, 2010, 2016), w Warszawskiej Zachęcie (1990, 1993, 2000), Muzeum Narodowym w Gdańsku (1991, 1994, 2005). Posiada dzieła w kolekcjach publicznych w kraju, a także za granicą, m.in. w Muzeach Narodowych: Gdańska, Krakowa i Wrocławia oraz w Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Twórca polichromii, witraży i obrazów monumentalnych w obiektach sakralnych i świeckich. Laureat wielu nagród artystycznych. Obok twórczości artystycznej jest autorem licznych tekstów o sztuce oraz trzech książek: „Szkoła Patrzenia” (2003), „O malowaniu duszy i ciała” (2006), „Figurracje” (2009).
[źródło]

Łukasz Gil

(ur. w 1982 r. w Rzeszowie) Odbył studia artystyczne na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracowni malarstwa prof. St. Białogłowicza (2005 -?2010). Dyplom z wyróżnieniem w 2010 r. W 2015 roku uzyskał stopień doktorski w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zatrudniony obecnie jako adiunkt w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest kuratorem i organizatorem wielu wystaw i spotkań środowiskowych. Autor 26 wystaw indywidualnych. Brał udział w 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Należy do ZPAP oraz grupy artystycznej Młodzi Sztuką działającej przy ZPAP w Warszawie. Zajmuje się sztukami wizualnymi, malarstwem, rysunkiem oraz grafiką warsztatową. Jest jednym z malarzy młodego pokolenia w zakresie sztuki metafizycznej i duchowej. Autor cykli obrazów: „U Źródła”, „Fragment obecności”, „Pytając o człowieka”, „Ecce homo”.
[źródło]

Grzegorz Gwiazda

Urodzony w 1984 r. rzeźbiarz i pedagog. Studiował na ASP w Poznaniu, ASP w Warszawie oraz jako stypendysta na Accademia di Belle Arte di Brera w Mediolanie. W 2009 r. ukończył z wyróżnieniem warszawską ASP, broniąc pracy magisterskiej w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka. Od 2009 r. prowadzi zajęcia w Pracowni Grafiki i Rzeźby IEA APS w Warszawie. W 2014 r. obronił doktorat na ASP w Warszawie, a w 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2015 r. prowadzi zajęcia w Barcelona Academy of Art.

Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w r. 2008/2009, otrzymał też stypendium Inicjatywy ENTRY. W latach 2010 i 2015 jego prace zostały nagrodzone w międzynarodowym konkursie sztuki figuratywnej organizowanym przez Fundació de les Arts i els Artistes. W 2018 r. otrzymał nagrodę czasopisma „Arteon” poświęconego sztuce.
Jest autorem między innymi: czteroipółmetrowej rzeźby „Progression” w przestrzeni miejskiej w Chongqing w Chinach; trzyipółmetrowych, rzeźbionych brązowych drzwi „Door of creativity” w Sant Cougat w Hiszpanii oraz dwóch rzeźb portretowych w przestrzeni publicznej Warszawy.

Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach na całym świecie, m.in. w stałych zbiorach Museu Europeu d'Art Modern w Barcelonie i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Alicja Habisiak-Matczak

Urodziła się w 1978 roku w Piotrkowie Trybunalskim.
W latach 1997-2002 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2002 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. Od 2004 roku zatrudniona na macierzystej uczelni, od 2016 jako Kierownik Pracowni Technik Wklęsłodrukowych na stanowisku profesora uczelni. W 2003 roku uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rządu Włoskiego i odbyła półroczny staż graficzny w Akademii Sztuk Pięknych w Urbino oraz w Międzynarodowym Centrum Grafiki KAUS w Urbino.
W 2007 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” dla wyróżniających się polskich artystów młodego pokolenia, w 2013 roku została stypendystką Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie organizując wystawy w Rzymie, Urbino i Fano.

Jest autorką 26 wystaw indywidualnych w Łodzi, Warszawie, Łomży, Urbino, Rzymie, Fano, Vercelli, Wageningen, Vernon, Edmonton, Buenos Aires i w Hongkongu. Uczestniczyła w ponad 200 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach grafiki warsztatowej i rysunku w takich miastach, jak: Acqui-Terme, Bangkok, Cluj, Douro, Kair, Katowice, Kochi, Kyoto, Łódź, Nowy Jork, Olsztyn, Rzym, Sarcelles, Tokio, Trois-Rivieres czy Varna. Zdobyła 15 nagród i wyróżnień w konkursach krajowych oraz za  granicą (w Rumunii, Hiszpanii, we Włoszech i w Kanadzie). W 2020 roku została wyróżniona honorową statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” w kategorii „Sztuka”, przyznawaną przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi. Jest popularyzatorką sztuki w Polsce i na świecie, koordynatorką Międzynarodowych Letnich Kursów PATA, oraz kuratorką ponad 80 wystaw zbiorowych promujących polskich wykładowców i studentów na forum międzynarodowym.

Zajmuje się rysunkiem i grafiką warsztatową. Brała udział w międzynarodowych konferencjach grafiki: „Rape of Europe” (Lizbona, 2013) „Rhinos Are Coming” (Porto Allegre, 2014), „Pure Print” (Porto, 2015), „Carmo, Chiado and The Respublica Litteraria” (Paryż i Lizbona, 2017), Impact'10 (Santander, 2018) oraz Impact 11 (Hong Kong, 2021). W 2019 roku zorganizowała konferencję graficznę pt. „Chiado, Carmo and the Heart of Darkness. Arts in the Public Sphere” w ASP w Łodzi. Od 2010 roku jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Grafików — AMIGRAV z siedzibę w Montrealu. Jest także członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
Jest opiekunem Koła Naukowego „Eksperymentarium” studentów Pracowni Technik Wklęsłodrukowych oraz Pracowni Technik Litograficznych (razem z dr. Tomaszem Matczakiem), prowadzi także Galerię Grafiki Studenckiej „Pomiędzy” na macierzystej uczelni.
Jest organizatorką Sympozjów Pracowni Technik Wklęsłodrukowych Flash Drawing Tour w Międzynarodowym Centrum Sztuki KAUS w Urbino we Włoszech.

Urszula Klechta

Absolwentka ASP (dawniej PWSSP) w Łodzi. Dyplom z malarstwa i rysunku u prof. Mariana Jaeschke i gobelinu u prof. Antoniego Starczewskiego. Ukończyła 2-letnie zajęcia fakultatywne z konserwacji tkaniny. W pracy twórczej czerpie doświadczenia z tradycji kościoła wschodniego, maluje portrety — także karykatury, pejzaże oraz obrazy z ekspresją w treści i formie. Współpracuje przy renowacji i rekonstrukcji polichromii kościołów drewnianych, ołtarzy, obrazów i rzeźb. Bierze co roku udział w aukcjach p.n. Malowane NADZIEJĄ jako autorka prac, z których dochód przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych. Przez 10 lat pracowała w przemyśle jedwabniczym jako projektant tkanin żakardowych. Jest autorką kilku wystaw indywidualnych, zbiorowych i uczestnikiem plenerów malarskich. Od 2006 roku należy do nieformalnej grupy twórczej PLUS-MINUS.
[źródło]

Judyta Krasińska-Darnowska

Artystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (dyplom w 2004 roku). Zajmuje się malarstwem, fotografią, projektowaniem i drukiem. Motywem przewodnim w malarstwie, fotografii jest człowiek i otaczająca nas natura.

Tadeusz Michał Siara

Polski artysta grafik (ur. w 1941 w Kuczynce), specjalizujący się w technice akwaforty. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na katowickim wydziale Grafiki, gdzie uzyskał dyplom w 1969 roku. Był stypendystą: Ministra Kultury (1972 i 2003 rok), Rządu Królestwa Holandii (1975 rok). Tadeusz Siara wystawiał swoje prace na 40 indywidualnych wystawach i kilkudziesięciu wystawach grupowych w kraju i za granicą. Jego prace przedstawiają architekturę i inne elementy pejzażu miejskiego. Elementy są kopiowane z natury, lecz są zestawiane w niecodzienne kompozycje, które nigdy nie mogłyby wystąpić w rzeczywistości.

14 grudnia 2007 z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
[źródło]

Krzysztof Skórczewski

Polski grafik urodzony w 1947 roku. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1995-2003 był profesorem w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, współpracował także z Uniwersytetem Stanowym w Utah (USA). Obecnie jest profesorem Uniwersytetu w Rzeszowie, prowadzi Zakład Grafiki na Wydziale Sztuki. Początkowo pracował w technice linorytu, od roku 1976 (studia w Królewskiej Wyższej Szkole Artystycznej w Sztokholmie) uprawia miedzioryt. Od połowy lat 90. tworzy również cykle w technikach malarskich (pastele, akwarele) i rysunkowych. W swym dorobku ma ponad 60 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest laureatem, m.in. II Nagrody i Nagrody Fundowanej na IV i XI Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie (1972, 1986), I Nagrody na II Międzynarodowym Festiwalu Grafiki w Menton (Francja) 1989. Nagrody Specjalnej na Międzynarodowym Biennale Grafiki „Cuprum VI” w Lubinie (Polska) 1995 i I Nagrody Premio Sciascia (2009).
[źródło]

Stanisław Sobolewski

Urodził się w 1952 w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1971-1976) oraz na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych (1974-1979). Od 1979 pracownik i wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł profesora sztuk pięknych otrzymał w roku 2000. W latach 1982-1989 był uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej. Prace Sobolewskiego znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie, Gradskij Muzej Vukovar (Chorwacja). Był ilustratorem polskiego, niemieckiego i włoskiego wydania książki Jana Pawła II „Dar i tajemnica”.
[źródło]

Jan Szmatloch

Urodził się w 1950 roku w Rudzie Śląskiej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1974 roku. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i kierownikiem Pracowni Druku Wklęsłego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, „Aldegrever Gesellschaft” z Münster oraz Ministerstwa Kultury Dolnej Saksonii (stypendium — „Nagroda Kulturalna Dolnej Saksonii, Śląsk 1992”). Uprawia grafikę warsztatową (akwaforta) i rysunek. W latach 1975-2016 uczestniczył w 220 wystawach środowiskowych, ogólnopolskich oraz w 85 wystawach grafiki polskiej na całym świecie. Miał ponad 40 wystaw indywidualnych. Uczestniczył również w międzynarodowych biennale i triennale grafiki, m.in.: w Krakowie, Fredrikstadt (wyróżnienie), Lubljanie, Łodzi (medal), Frechen, Toronto (nagroda równorzędna, wyróżnienie), Grado (nagroda), Baden-Baden, Bańskiej Bystrzycy (wyróżnienie), Grenchen, San Francisco, Biella (nominacja), Leicester, Chamalieres, Londynie, Amadorze, Sarcelles, Warszawie, Bitoli i Warnie. Mieszka i pracuje w Chorzowie.
[źródło]

Aleksandra Telka-Budka

Urodzona w 1956 roku w Katowicach. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach, w latach 1976-1981. W 1981 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Uprawia grafikę warsztatową — akwafortę, ilustrację książkową. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą (Włochy, Francja, Hiszpania, Japonia, USA, Taiwan). Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień.
[źródło]

Maciej Zychowicz

Urodził się w Będzinie 2 stycznia 1957 roku. W 1981 r. dyplomowany z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, w 2005 roku uzyskał doktorat w dziedzinie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2007 pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej APS — prowadzi pracownię rzeźby.

Rzeźbiarz, medalier, rysownik, malarz oraz projektant wnętrz, tworzący m.in. duże realizacje rzeźbiarskie, głównie o charakterze sakralnym. Od 1995 roku współpracuje z artystą malarzem prof. A. Brinckenem — efektem tej współpracy są wspólnie tworzone obiekty rzeźbiarsko-malarskie. W przeszłości uczestnik opozycji demokratycznej (Studencki Komitet Solidarności) oraz ruchu kultury niezależnej, członek założyciel NZS na ASP w Krakowie, uczestnik reaktywacji w 1989 roku, a potem wiceprezes Okręgu Krakowskiego ZPAP. Współorganizator szeregu wystaw i sympozjów artystycznych. Aktualnie członek rady artystycznej galerii „Krypta u Pijarów ” w Krakowie, członek Rady Artystycznej Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Artysta miał 12 wystaw indywidualnych w Krakowie, Wiedniu, Eggenburgu, Montrealu, Lipsku, Skoczowie, Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy. Wziął też udział w 20 wystawach zbiorowych m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Częstochowie, Rawennie, Rzymie i Gandawie. Jest laureatem Nagrody Fundacji Romerów (Kanada) za twórczość w sztuce sakralnej (pierwsza edycja). Otrzymał Wyróżnienie i Medal na X Biennale Internationale del Bronzetto Dantesco. Jego projekty wygrały konkursy: na medal „Ku Czci św. Brata Alberta i bł. Rafała Kalinowskiego”, na aranżację przestrzeni sakralnej „Między światem a tajemnicą” (realizacja w Sopocie), na medal ASP za wyróżniający się dyplom, na Tablicę Pamiątkową ku Czci St. Wyspiańskiego.
[źródło]

następne wydarzenie >>

<< poprzednie wydarzenie