ks. WALDEMAR SONDKA

Dyrektor ECK ks. Waldemar Sondka

Kapłan archidiecezji łódzkiej, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji łódzkiej, dyrektor i założyciel Teatru Logos przy Kościele Środowisk Twórczych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Łodzi w Łodzi, rektor tegoż kościoła.

Urodził się w Łodzi, 29 października 1955 roku, w rodzinie ekonomisty i polonistki. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, a święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Józefa Rozwadowskiego 18 maja 1980 roku. Początkowo pracował jako wikariusz parafialny, pełniąc od początku obowiązki duszpasterza, najpierw młodzieży pracującej w Milejowie (1980-1982), potem akademickiego w Pabianicach (1982-1983), a następnie znowu młodzieży pracującej w Sulejowie i w Łasku (1983-195 oraz 1985-1987). W roku 1987 przeniesiony zostaje do Łodzi i zostaje wikariuszem w Parafii Wniebowzięcia NMP w Łodzi, a przy tym duszpasterzem akademickim i młodzieży pracującej. W tym też roku organizuje, przy życzliwym wsparciu późniejszego biskupa, a wtedy jego proboszcza ks. Adama Lepy, Teatr Logos.

Stworzony przez ks. Sondkę teatr w krótkim czasie zyskał sobie nie tylko wierną publiczność mieszkańców Łodzi, ale także dał się poznać podczas licznych wyjazdów krajowych i zagranicznych, wszędzie zbierając znakomite recenzje. Dzięki swemu wysokiemu poziomowi szybko stał się polem artystycznych ekspresji znakomitych twórców, takich choćby jak Andrzej Kierc, Ewa Wycichowska, Roman Komassa, Bogusław Kierc czy Piotr Hertel. Na przestrzeni lat zaowocowało to ponad 1800 przedstawieniami, 181 spektaklami zagranicznymi podczas 36 tournees, 46 premierami, 26 wyjazdowymi warsztatami teatralnymi, których celem było przygotowywanie nowych premier. Wszystko to było możliwe dzięki charyzmie i zaangażowaniu ks. Sondki w działalność menadżerską i opiekę duchową nad zespołem, początkowo amatorskim, a z czasem w pełni profesjonalnie realizującym wybrany repertuar.

Z powstaniem teatru zbiega się w czasie zaangażowanie ks. Waldemara Sondki w organizację kolejnych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi, co zaowocuje od roku 1997 powstaniem i konsekwentną realizacją idei Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej, którego ks. Sondka od początku jest dyrektorem.

W 1994 roku zostaje mianowany rektorem Kościoła Środowisk Twórczych w Łodzi i duszpasterzem środowisk twórczych w Łodzi. Od tego momentu działalność Teatru Logos i późniejsza organizacja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej związane są z Kościołem rektoralnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Teatr Logos działając przy Kościele Środowisk Twórczych znalazł stałe miejsce na mapie kulturalnej Łodzi, a Festiwal stał się jedną z najważniejszych corocznych imprez łódzkich.

Ks. Sondka od roku 1982 jest ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nagrody, odznaczenia, tytuły:

• Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1992)
• Ex Navicula Navis - Odznaka za zasługi dla miasta Łodzi (1997)
• kanonik - przywilej noszenia rokiety i mantoletu (1997)
• medal honorowy wojewody łódzkiego (1998)
• Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi (2000)
• Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi (2002)
• kanonik honorowy Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej (2002)
• Pierścień Mędrców betlejemskich (2004) - nagroda przyznawana przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Poznaniu - za utworzenie teatru profesjonalnego z amatorów
• Srebrny medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007)
• Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi (2007)
• nominacja do Nagrody TOTUS za rok 2007 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”
• Złoty Krzyż Archidiecezji Łódzkiej „Zasłużony dla Kościoła Łódzkiego” (wraz z zespołem Teatru Logos - 2007)
• medal „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej (2007)
• Profesjonalny Menedżer Województwa Łódzkiego w kategorii sektor publiczny - nagroda w corocznym konkursie organizowanym pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego  (2008)

W stulecie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 22. 10. 2009 r.
- ks. Waldemar Sondka został odznaczony przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.

• prałat - kapelan Jego Świątobliwości Benedykta XVI (2010)